Skip to content

Понекогаш

April 7, 2012

Некогаш, нештата изгледаат сосем поинаку…
Поинаку изгледа мобилниот телефон,
Понамуртен стои Skype-от,
Почудна е клупата во паркот,
Поинакви се фотографиите,
Побледи се сите планови,
Поинаку звучи онаа песна
И неизвесни се сите предвидувања.

Понекогаш неверојатна е моќта на мигот,
Неверојатно е како тој мал никаквец
И пркоси на Вечноста,
Ја опседнува оваа сегашност,
Им се смее на моите планови
И ме поразува во 10 секунди
Додека свири онаа песна а јас не сум во твоите прегратки…

Некогаш, нештата изгледаат сосем поинаку…
Како сега кога на полна месечина
Јас ја разголувам душата
А ти којзнае што сонуваш…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: