Skip to content

Спомените

February 17, 2012

Среќа што ги имаме. Никој никогаш не може да ни ги земе, уништи, извалка, измени…Никој освен ние самите. А ние- ние може да ги преживуваме милиони, билиони пати, да ги чуваме како најскапоцено стакленце, да ги менуваме во својата фантазија, да ги уживаме повторно, да се храниме од нив и кога ќе престане вистинската храна. Само ние може да си играме со нив и да ги обликуваме, да ги обвиваме околу душата, да ги втиснеме во нашата меморија, да ги запечатиме или да ги оставиме просто да лебдат во времето. Ние сме одговорни за нивната судбина, ние управуваме со нив (иако, не ретко, и обратно се случува…). Само ние може да го запаметиме и грижливо да го сочуваме чувството од секој спомен и треба богами да сме благодарни за таа привилегија. Треба да сме помудри; спомените, исто како и душата, никој никогаш не може да ни ги земе…

ACTA,a..? 🙂 Source: http://www.walldesk.net/wallpaper/wallpapers-father-day-09.asp?f=5234

 

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: