Skip to content

Тежок македонскиов…

December 4, 2011

 

Не знам колку е морално високото образование во Македонија, но секако не е задолжително или неопходно.

Допринесува не ме ежи доколку волшебно се преобрази во придонесува, потпомага, влијае врз и слично.

Секундарно да си се нацртал тука! -Важи, примарно ќе појдам на едно друго место…

Но меѓутоа” му доаѓа нешто налик ”Ало да молам повелете?”

Садови се мијат во лабавоа,хм..?

И секако…знаеме дека во Дорјан има многу гројзе, или не?

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: